Tedaviler

Ortodonti

Ortodonti

Genetik,kronik veya sistemik hastalıklar, erken çekimler, yanlış tedaviler nedeniyle diş ve çenelerde oluşan konumlanma bozuklukları yani çapraşıklıklar teller veya şeffaf plaklarla kolaylıkla düzeltilebilirler.

Hastanın böylece bozulmuş olan fonksiyon, fonetik ve estetik özellikleri yerine konmuş olur.

Özellikle çocukluk çağında yapılan müdahaleler ile kısa süreli geri dönüşsüz bir tedavi mümkündür.

Teller yerine son zamanlarda kullanılan şeffaf plaklar (invisalign) ile hem hastaya daha kısa bir tedavi süresi kazandırılır hem de tedavi esnasında oluşacak estetik dışı görünümün önüne geçilmiş olur. Ayrıca hastanın kontrollerinin çok daha az olması hasta için konforlu bir durum yaratır.