Tedaviler

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Ağız içinde bulunan tüm yumuşak ve sert dokulara uygulanan cerahi işlemlerdir.

Her durum için yapılan çok çeşitli tedavileri içerir.Uygulama esnasında en önemli kriter doğru tanıdır.

Basit Cerrahi İşlemler: Anatomik risk taşımayan, cerrahi teknik zorluğu ve komplikasyon riski olmayan uygulamalardır.
 

  • Diş çekimi
  • Apikal rezeksiyon (diş köklerindeki kistlerin çıkartılması)
  • Apse kesisi
  • Mukozada bulunan iyi huylu tümörlerin çıkartılması
  • Biyopsi alınması

İleri Cerrahi İşlemler: Anatomik risk oluşturabilcek,uygula ve komplikasyon zorluğu olabilecek basit müdahaleler.
  • Cerrahi çekimler
  • Gömük dişlerin çıkartılması
  • Büyük kist operasyonları
  • Sinüs lifting (Sinüs tabanı yükseltme - kaldırma)
  • Kemik hacmi arttırma ve şekillendirme amaçlı greftleme

Komplike Cerrahi İşlemler:
Anatomik olarak yüksek riskli, uygulaması zor ve komplikasyon gelişme ihtimali yüksek müdahalelerdir.

Tümör Ameliyatları
Ortognatik cerrahi (Alt veya üst çene pozisyonlandırma)