Blog

Süt Dişlerine Dolgu Yaptırmalı mıyız?

Süt Dişlerine Dolgu Yaptırmalı mıyız?

Süt dişleri çocukluk döneminde kalıcı dişler sürene kadar çiğneme,konuşma ve estetik için gereklidir.Bebeklerde ortalama 6 aylık iken süt sişleri sürmeye başlar ve 2.5 yaşa civarında tüm süt dişlerinin sürmesi tamamlanır.

Çocuklarda genellikle 6 yaşında alt süt dişleri düşer ve kalıcı dişlerin sürmesi ile diş değişimi başlamış olur. Bu süreç 12 - 13 yaşlarında süt köpek dişlerinin değişmesine kadar devam eder. Bu yaş aralıklarında çocukların sağlıklı beslenebilmesi için süt dişlerininde sağlıklı olmaları gerekir.Kalıcı dişlerde olduğu gibi süt dişlerinde de çürük oluşması halinde tedavi edilmesi önem kazanır.

Günümüzde çocukluk çağında beslenmede yumuşak ve karbonhidratlı besinlerin tercih edilmesi sebebiyle süt dişlerinde yaygın çürükler görülmektedir.

Çürük oluşumunu önlemek amacıyla süt dişleri düzenli fırçalanmalı, 6 ayda bir diş hekimi tarafından kontrolü yapılmalı, topikal flor yada fissür örtücü uygulamaları ile koruyucu tedavileri yapılmalıdır.

Çürük varlığında ise derinliğine göre dolgu, amputasyon veya süt kanal tedavisi yapılarak dişler sürme yaşı gelinceye dek ağızda tutulmaya çalışılmalıdır.

Bu uygulamalar diş hekimi muayenehanesinde yada uyumsuz çocuklara genel anestezi altında hastane ortamında yapılmaktadır.

Erken süt dişi kayıplarında alttan gelecek olan kalıcı dişe rehberlik yapabilecek bir yapı olmadığı için diş çapraşıklıkları gözlemlenir. Bu durumu önlemek amacıyla süt dişlerinin erken kaybı yaşandığında yer tutucular yapılarak sürme rehberliği oluşturulmalıdır.

Ağız ve diş sağlığı tüm yaşları kapsayan bir sistemdir. Bu sistemin her yaşta düzgün işlemesi için uğraşmamız esastır.